Bardzo ważne - zakaz handlu zwierzętami na targowiskach

01/01/2012 21:50

Chcąc oszczędzić Państwu kłopotów i nieprzyjemności informujemy , że z dniem 1.01.2012r weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt.
Zgodnie z art.10a :
ZABRANIA SIĘ : 1. WPROWADZANIA DO OBROTU ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TARGOWISKACH, TARGACH I GIEŁDACH
2. PROWADZENIA TARGOWISK , TARGÓW I GIEŁD ZE SPRZEDAŻĄ ZWIERZĄT DOMOWYCH.
3. WPROWADZANIA DO OBROTU PSÓW I KOTÓW POZA MIEJSCAMI ICH CHOWU LUB HODOWLI
4. ROZMNAŻANIA PSÓW I KOTÓW W CELACH HANDLOWYCH
Zgodnie z art. 10b zabrania się :
1. NABYWANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TARGOWISKACH, TARGACH I GIEŁDACH
2. NABYWANIA PSÓW I KOTÓW POZA MIEJSCAMI ICH CHOWU LUB HODOWLI

Naruszenia tych przepisów stanowią w świetle prawa wykroczenia za które grozi odpowiedzialność karna.
Członkowie Straży Zwierząt Help Animals wraz z odpowiednimi służbami prowadzić będą kontrolę respektowania nowych przepisów.

Wizytówka_help_animals_article