EPILOG TRAGICZNEJ HISTORII RUDEGO

 

EPILOG TRAGICZNEJ HISTORII RUDEGO

W czwartek 31.08.2017r członkinie Help Animals zostały powiadomione przez mieszkańców Chojna w Gminie Szczytniki, że na terenie wsi chodzi strasznie wychudzony i okrutnie okaleczony kotek. Nie będziemy opisywać obrażeń. Zdjęcia mówią same za siebie. Kotek pozostaje pod opieką lekarza weterynarii.
- Składamy do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nasuwają się bowiem przypuszczenia, że okaleczenia mógł świadomie dokonać człowiek. Czyn ten można zakwalifikować jako znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem za co sprawcy grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – podają członkinie Help Animals

Za pomoc w ustaleniu sprawcy ewentualnie właściciela Stowarzyszenie Help Animals ufundowało nagrodę w wysokości 1000 zł. a nasi czytelnicy wpłacili na konto Stowarzyszenia dodatkowo 2125,11 zł celem podwyższenia nagrody za wskazanie sprawcy bądź też na leczenie Rudego.

Rudy przebywał cały czas w jednym z naszych domów tymczasowych. Był pod stałą opieką lekarza weterynarii. Niestety dopadł go wirus panleukopenii . Rudy odszedł od nas nagle. Nikt nie spodziewał się jego śmierci tym bardziej , że przeprowadzone zaledwie kilka dni wcześniej badania nie ujawniły procesu chorobowego. Lek.wet. J. Sośnicki na podstawie przeprowadzonej sekcji zwłok jednoznacznie stwierdził przyczynę śmierci. Śmierć Rudego na pewno nie była wynikiem przyciętych uszu ani powiek.
Pomimo śmierci biedaka Komenda Miejska Policji w Kaliszu prowadzi dochodzenie w sprawie okaleczeni kota i ewentualnego porzucenia go przez właściciela./ sygn.akt PR2Ds.745.2017


W dniu 29 listopada 2017r asesor Prokuratury Rejonowej w Kaliszu Kamila Jabłońska-Rosik wydała postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie czynu zabronionego na podstawie art.17par.1 pkt.1 kpk.

W uzasadnieniu czytamy między innymi : że w sprawie nie ustalono jednoznacznych przyczyn przeprowadzenia zabiegu u zwierzęcia ( tj. czy zabieg został wykonany w celu ratowania zdrowia zwierzęcia, korekty wzroku itp.) oraz nie udało się wykazać , że ingerencja człowieka miała na celu umyślne zranienie zwierzęcia( brak możliwości przypisania sprawcy zamiaru bezpośredniego, kierunkowego w tym zakresie.) Jednocześnie przeprowadzone czynności pozwoliły na ustalenie, że przedmiotowy zabieg został wykonany przez osoby posiadające chociażby elementarną wiedzę weterynaryjną. Dodatkowo zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie przyczynił się do ustalenia miejsca z którego kot przywędrował, nie zdołano też ustalić dotychczasowych opiekunów lub właścicieli zwierzęcia.

Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia Pomocy Dla Zwierząt Help Animals serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy chcieli pomóc w rozwikłaniu tej sprawy i na ten cel przekazali kwotę 2125,11 zł.

W związku z tym , że nie można było wydatkować tej kwoty na nagrodę lub też leczenie zwierzęcia / zgon/ prosimy osoby, które dokonały już wpłat na nasze konto o kontakt celem zadysponowania przekazaną darowizną. W przypadku braku kontaktu z darczyńcą wpłaconą kwotę przeznaczymy na cele statutowe Stowarzyszenia.

Dane kontaktowe :

Email : sylwester.piechowiak@wp.pl

Tel. 53 00 65 206

Sylwester Piechowiak – prezes Stowarzyszenia