Jerzyki - pod ścisłą ochroną!

Jerzyki objęte są ochroną gatunkową ścisłą. Od lat 90. XX wieku obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Wśród przyczyn wymienia się przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne oraz zastępowanie starych budynków nowymi. Powoduje to utratę miejsc lęgowych dogodnych dla jerzyków.
Problem ten pojawił się również w Kaliszu. W zeszłym roku na ul. Karpackiej zamurowano gniazda jerzyków. Interweniowaliśmy w Wydziale Ochrony Środowiska, aby podobny incydent nie miał miejsca. Prace remontowe, zostały wstrzymane do końca okresu lęgowego. Okres ten przypada na czas od początku marca do końca sierpnia.

 

Ochrona jerzyków może polegać na:
•Powstrzymaniu się od prowadzenia prac budowlanych i remontowych w sezonie lęgowym. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zniszczenia gniazd i płoszenia lęgnących się ptaków, co jest zabronione prawem

 

•By móc prowadzić prace remontowo-budowlane obiektów w których znajdują się siedliskach ptaków (w tym jerzyków) trzeba uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ jest w każdym województwie). RDOŚ po zasięgnięciu opinii eksperta ornitologa określa termin i warunki wykonywania prac remontowo-budowlanych. W razie utraty w czasie remontu miejsc gniazdowych określa ile budek lęgowych należy powiesić w ramach kompensaty przyrodniczej;

 

•Należy całkowicie zrezygnować z dotychczasowych starań o pozostawianie otwartych otworów do stropodachów, a tam gdzie to wywalczono, sprawdzić czym stropodach jest ocieplony. W razie gdy stropodach ocieplono materiałami sypkimi, które są niebezpieczne dla ptaków, należy doprowadzić do natychmiastowego zamknięcia otworów i wywieszenia budek. Stosowane teraz powszechnie materiały sypkie do izolacji stropodachów, takie jak granulat wełny mineralnej, granulat styropianu (skrajnie niebezpieczny dla ptaków)i fibra celulozowa stanowią śmiertelną pułapkę dla ptaków, na co dotychczas nie zwrócili uwagi obrońcy jerzyków. Ptaki wchodzące do stropodachów, gdzie zwykle stosuje się warstwę od 10 do 20 cm materiału izolacyjnego, po prostu “toną” – zagrzebują się w tym sypkim materiale.

 

•Rozwieszaniu skrzynek lęgowych o specjalnej konstrukcji (wymiary: 34 × 18 × 20 cm, z owalnym wlotem 6,5 × 3,5 cm umieszczonym na środku wysokości ścianki).

 

800px-apusapusklausroggel07_article

 

Obowiązkiem każdego świadka łamania powyższych norm jest zgłoszenie zdarzenia w urzędzie miasta lub gminy oraz powiadomienie policji z wnioskiem o ściganie sprawcy zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt e ustawy o ochronie przyrody.

 

 

Zamieszczony materiał na temat jerzyków pochodzi ze strony:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzyk_zwyczajny#Status.2C_zagro.C5.BCenia_i_ochrona