KOLEJNE URATOWANE ZWIERZĘTA

Tym razem pomocy potrzebował ten oto źółw. W tym momencie "szczęśliwiec" jest już bezpieczny! Nasze Stowarzyszenie Help Animals niesie pomoc wszystkim potrzebującym zwierzętom. Jak widzą Państwo pomoc nie ograniczamy sie tylko i wyłącznie do zwierząt domowych czy gospodarskich. Każda żywa istota zasługuje na godne życie i traktowanie.

 

Żółw_article