Koty wolno żyjące - nagonka!

Do naszego Stowarzyszenia o pomoc zwróciła się jedna z mieszkanek Kalisza. Sprawa dotyczy kotów wolno żyjących, które nadal są tępione przez ludzi. Wycinane krzewy, trutki – niestety takie zachowania w XXI wieku nadal mają miejsce.

 

Oto fragment przesłanej wiadomości:
" Pod moim blokiem (Podmiejska 28) znów rozpoczęła się nagonka na koty wolno żyjące. W poniedziałek znalazłam martwą kotkę. Wszystko wskazuje na to,że została otruta.
Zdążyłam zrobić zdjęcia, gdy poszłam po worek ciało zniknęło. Mało tego, następnego dnia pracownicy spółdzielni pod nadzorem Pani Administrator wycięli krzewy, w których był zamaskowany domek dla kotów. Nadmienię,że domki stoją w tym miejscu od 2006r i jest na ich lokalizację zgoda na piśmie. Sama Pani Administrator wskazała to
miejsce jako neutralne (szczyt bloku). Był tam koci azyl,stał domek, tam było zostawiane jedzenie, było to również miejsce niedostępne dla psów z racji kłujących gałązek. Koty znów siedzą pod samochodami.
Patrzenie jak giną pod kołami samochodów lub umierają w męczarniach jest ponad siły wszystkich osób zaangażowanych w opiekę nad nimi."

 

P70501688888_article

 

Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, które w myśl art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Stanowią one stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów), które mogą być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób.
Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do ich naturalnych schronień w terenie zabudowanym, jakim są przede wszystkim piwnice, jest niehumanitarne.
Dlatego też powyższa ustawa daje możliwości wszczęcia postępowania wobec osób, które znęcają się nad zwierzętami poprzez świadome zamykanie ich w pomieszczeniach, bez możliwości wydostania się, skazując je na śmierć z powodu głodu i pragnienia.
Kotom wolno żyjącym należy się szacunek i sympatia, ponieważ pomagają nam ludziom w walce z gryzoniami.

 

 

P7050169999_thumbnail2
P7050170000_thumbnail2
P7080174444_thumbnail2
P7080178888888_thumbnail2
P708017999_thumbnail2