Park Natury miejscem kaźni Zwierząt

W dniu 24.02.2011r członkowie Straży Zwierząt przeprowadzili kontrolę dobrostanu zwierząt w odolanowskim Mini ZOO na terenie Parku Natury.
W wyniku oględzin stwierdzono ,że zwierzęta utrzymywane były w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego niechlujstwa. Brak ponadto ewidencji zwierząt, dokumentacji pochodzenia, jakiejkolwiek opieki weterynaryjnej. Ponadto stwierdzono również brak ogrodzenia terenu, brak zabezpieczenia przed zimnem, obecność zwierząt nieodpornych na niskie temperatury oraz wiele innych nieprawidłowości. Zwierzęta umieszczone zostały w małych drewnianych pawilonach. Na kilku metrach kwadratowych przebywało po kilka kóz czy baranów. Zwierzęta praktycznie nie widziały świata, gdyż ogrodzone były szczelną zabudową z desek. Zwierzęta nie miały nawet wody do picia…
Ich stan fizyczny również pozostawał wiele do życzenia. Odebrany koń najprawdopodobniej zostanie poddany eutanazji. Jego kopyta w wyniku rażących zaniedbań uniemożliwiają poruszanie się a co za tym idzie zwierze cierpi.
Na terenie Parku Natury znajdowały się m.in owce, kozy, capy czy kozły.
Zwierzęta te są w odolanowskim ZOO od 2009 roku toteż dziwne jest stwierdzenie Burmistrza Odolanowa, że w Urzędzie Miasta nie ma żadnej dokumentacji dotyczącej tych zwierząt oraz fakt, iż traktowane są jako bezdomne. Zwierzęta te musiały przecież być przez kogoś kupione czy żywione.
W dniu 25.02. 2011r Z-ca Burmistrza wydał decyzję administracyjną o natychmiastowym przekazaniu zwierząt do Schroniska w Wysocku Wielkim.
Dla zwierząt tych udało się znaleźć domy.

 

Dsc00177_article_article

 

Dsc00227_thumbnail2