Patrol Interwencyjny HA

Patrol Interwencyjny Help Animals, podobnie jak całe Stowarzyszenie, to działalność społeczna. W Patrolu działają wolontariusze, którzy nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia. Interwencje podejmowane są w czasie wolnym od pracy lub nauki, a jeździmy na nie swoimi prywatnymi samochodami, płacąc za paliwo z własnej kieszeni. Wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem Patrolu finansujemy we własnym zakresie, ze składek członkowskich i darowizn. Nie otrzymujemy na ten cel żadnych dotacji.

Nie działamy na zasadzie pogotowia ratunkowego, ani straży pożarnej – nie dysponujemy żadnym specjalistycznym sprzętem do wyłapywania zwierząt chorych czy bezdomnych. Nasza działalność możliwa jest tylko wtedy, gdy zgłaszający chce z nami współpracować np.: przetrzymać zwierzaka na czas jego choroby – na zasadzie domu tymczasowego. My bowiem nie dysponujemy żadnymi azylami dla chorych czy bezdomnych zwierząt, pomagają nam jedynie ludzie dobrej woli – mieszkańcy Kalisza, którzy zgadzają się na tymczasową opiekę na zwierzakiem, do momentu znalezienia mu domu.

 

Jaki jest nasz zakres działania :

- interwencje w przypadkach zgłoszenia znęcania sie nad zwierzętami

- interwencje w przypadku zgłoszenia wypadku z udziałem zwierzęcia poza granicami Miasta /w Kaliszu te sprawy załatwia Schronisko/

- interwencje w sprawie bezdomnych zwierząt  przebywających poza terenem Kalisza

- pomoc w wyłapywaniu i sterylizacji wolno żyjących kotek

- pomoc w znalezieniu nowych domów dla bezdomnych zwierząt

- pomoc finansowa w leczeniu chorych bezdomnych zwierząt

 

Wszelkie sprawy dotyczące bezdomnych zwierząt, wypadków z udziałem zwierząt na terenie m. Kalisza należy zgłaszać dyżurnemu schroniska tel. 512-26-27-30 lub dyżurnemu Straży Miejskiej tel. 986