Pomóż kotom wolno żyjącym !!!

Takie oto pismo wystosowaliśmy do mieszkańców miasta oraz administratorów budynków by uświadomić im, iż bez pomocy ludzi – koty zdane są na pewną śmierć.

 

APEL

 

Koty bytujące wokół nas w piwnicach, na podwórkach oraz na działkach to zwierzęta wolno żyjące, które są trwałym i niezbędnym elementem ekosystemu obszarów zurbanizowanych, bez tych małych drapieżników nie dalibyśmy sobie rady z gryzoniami, a ludzie zapadaliby na wiele groźnych chorób przenoszonych przez szczury i myszy,
“Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu” [Ustawa o Ochronie Zwierząt – Art. 21]

 

KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM należy stworzyć należyte warunki bytowania przez cały rok poprzez udostępnianie im swobodnych i bezpiecznych wejść do piwnic i zakamarków, które stanowią dla nich naturalne (w terenie zabudowanym) i odpowiednie (spokojne oraz ciepłe i suche) schronienia.

 

KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM należy zapewnić należytą opiekę (pokarm, czystą wodę pitną i opiekę weterynaryjną), a miejsca ich pobytu utrzymywać w czystości.

 

TOKSOPLAZMOZĄ nie zarazisz się od kota, ale poprzez brak podstawowej higieny np. nie myjąc rąk lub jedząc surowe ( niedogotowane mięso) .

 

STERYLIZACJA I KASTRACJA to całkowicie bezpieczne, szybkie, i bezbolesne metody kontroli urodzeń wśród kotów – nie powodują żadnych skutków ubocznych i są pożyteczne dla zdrowia i kondycji kotów.

 

Jeśli zauważycie, że okoliczne koty są zaniedbane albo dzieje im się krzywda nie bądźcie obojętni – interweniujcie , zwróćcie się do administratora (zarządcy obiektu) lub do nas tel.603-948-690 e-mail : animals.kalisz@plusnet.pl www.helpanimals.pl

 

Pamiętajcie, że obecność zwierząt wolno żyjących, w tym kotów, jest prawnie chroniona przepisami Ustawy o Ochronie Zwierząt.
Nikt nie może więc bezkarnie wyłapywać, krzywdzić , przepędzać ani nawet straszyć tych małych tępicieli gryzoni.

 

Kociakii_article