SKANDALICZNIE ZANIEDBANE KONIE

Help Animals

17/04/2014 21:18

W dniu 11.04.2014r inspektorzy Straży Zwierząt dokonali kontroli warunków bytowych koni, których właścicielem jest Paweł K. zam. w Mikstacie.
W/w posiada 3 klacze i 3 kucyki.
Konie ze względu na wychudzenie i brak podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
Właściciel otrzymał tydzień czasu na poprawę warunków bytowych zwierząt i przeprowadzenie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.
Został uprzedzony ,że o ile nie wykona zaleceń zwierzęta zostaną mu odebrane a sprawę skierujemy do prokuratury.
O wynikach kontroli powiadomiliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat.
W dniu 17.04.2014r wspólnie z przedstawicielami Urzedu Miasta i Gminy oraz lek. wet. z Pow. Inspektoratu Weterynarii z Ostrzeszowa dokonaliśmy rekontroli. Właściciel zastosował się do naszych wytycznych i zdecydowanie poprawił dobrostan zwierząt. Duża w tym zasługa pracowników Urzedu Miasta i Gminy w Mikstacie, którzy powiadomieni o sytuacji nadzorowali wykonanie zaleceń przez właściciela. Burmistrz Miasta i Gminy w Mikstacie wydał decyzję administracyjną zobowiązującą właściciela do wykonania ściśle określonych zabiegów pielęgnacyjnych w narzuconych terminach. Dobrostan koni będzie monitorowany przez lek.wet z PIW w Ostrzeszowie i pracowników UM i G w Mikstacie.

Dsc_4279_article
Zobacz także