Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za ROK 2007 - 2008