Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej

 

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr WSSM.5022-3/09 z dnia 29.05.2009r Prezydenta Miasta Kalisza została przeprowadzona przez Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt Help Animals  zbiórka publiczna, która odbyła się w  okresie od 01 czerwca 2009r do dnia 31 grudnia 2009r na terenie miasta Kalisza

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 3451, 98 zł,

wg poniższych form zbiórki publicznej:

- datki do puszek i skarbon w kwocie 2076,98 zł,

- sprzedaż cegiełek w kwocie  1375,00 zł,

2. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki  0,00 zł,

3.  Łączny dochód ze zbiórki publicznej  3451,98 zł.

4.Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych

celów z wymienieniem wykonanych zadań:

a) zakup  karmy

kwota przeznaczona na cel  -    194,86 zł

b) pokrycie kosztów leczenia bezdomnych zwierząt

kwota przeznaczona na  cel  - 3157,12 zł

c) wydanie ulotek propagujących humanitarny stosunek do

zwierząt

kwota przeznaczona na cel 100.00 zł.

Razem :    3451. 98

Prezes

Sylwester Piechowiak