Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej 2010 rok

Kalisz, dnia 30 stycznia 2011r

 

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr WSSM.5022-2/10 z dnia 15.02.2010r Prezydenta Miasta Kalisza, Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt Help Animals przeprowadziło zbiórkę publiczną, która odbyła się w okresie od 15 lu-tego 2010r do dnia 31.grudnia 2010r.

 

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 3094,07zł,
wg poniższych form zbiórki publicznej :


- datki do puszek i skarbon, w kwocie 854,07zł,

 

- sprzedaż cegiełek w kwocie, 2240,00zł,

 

2. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : 0,00 zł,

 

3. Łączny dochód ze zbiórki publicznej 3094,07zł.

 

4. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem wykonanych zadań:
a) zakup karmy
kwota przeznaczona na cel – 250,00 zł,


b) pokrycie kosztów leczenia bezdomnych zwierząt / w tym sterylizacje wolno żyjących kotów /
kwota przeznaczona na cel – 2694,07 zł


c) wydanie ulotek propagujących humanitarny stosunek do zwierząt
kwota przeznaczona na cel 150,00 zł.

 

Razem : 3094,07

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy !

 

Sylwester Piechowiak
/ prezes Help Animals /

 

P1160207_article

 

 

Zbiórka_thumbnail2