Sprawozdanie ze zbiórki publicznej w 2013r

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

W 2013 R

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr WSSM. 5311.2.2013 z dnia 8 lutego

2013r Prezydenta Miasta Kalisza , Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt

Help Animals przeprowadziło zbiórkę publiczną, która odbyła się w okresie od

15 lutego 2013r do 31 grudnia 2013r

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 1585,91 zł

wg poniższych form zbiórki publicznej:

datki do puszek i skarbon, w kwocie 655,91 zł

rozprowadzenie cegiełek na kwotę 930 zł

2. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : 0,00 zł,

3. Łączny dochód ze zbiórki publicznej 1585,91 zł

4. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów

z wymienieniem wykonanych zadań:

Całą uzyskaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów leczenia

bezdomnych zwierząt .

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY W IMIENIU ZWIERZAKÓW

v-ce Prezes Stowarzyszenia Help Animals

Marta Raszkowska