Sprawozdanie ze zbiórki publicznej w 2014r

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ w 2014r

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr WSSM. 5311.2.2014 z dnia 12 lutego

2014r Prezydenta Miasta Kalisza , Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt

Help Animals przeprowadziło zbiórkę publiczną, która odbyła się w okresie od

20 lutego 2014r do 31 grudnia 2014r

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 1203,17 zł

wg poniższych form zbiórki publicznej:

datki do puszek i skarbon, w kwocie 948,17 zł

rozprowadzenie cegiełek na kwotę 65.00 zł

Akcja „Daj Piątaka na Psiaka” / pomoc dla Schroniska w Ostrzeszowie / - 190.00 zł

2. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : 0,00 zł,

3. Łączny dochód ze zbiórki publicznej 1203,17 zł

4. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów

z wymienieniem wykonanych zadań:

a/ Leczenie zwierząt -1013,17 zł

b/ karma dla Schroniska w Ostrzeszowie 190,00 zł

 

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY W IMIENIU ZWIERZAKÓW

v-ce Prezes Stowarzyszenia Help Animals

Marta Raszkowska