Sukces akcji tanich sterylizacji - 2010

 

„Akcja tanich sterylizacji” trwająca od 1 do 8 lutego 2010 zakończyła się sukcesem. Osiągnęliśmy cel, a efekt pracy lekarzy przyniósł nadspodziewanie dobry efekt. Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu idea jaka przyświecała przedsięwzięciu została zrealizowana w stu procentach. Zabiegom zostało poddanych najwięcej suczek i kotek, dzięki czemu w wielu przypadkach zostały zdiagnozowane i wyeliminowane poważne schorzenia, m.in. narządów rodnych. Jednym z głównych założeń naszych działań jest ograniczanie populacji niechcianych zwierząt, a poprzez taką akcję dokonaliśmy w tym kierunku olbrzymiego postępu. Lecznice, które z nami współpracują przyczyniły się do popularyzacji korzyści prozdrowotnych wynikających z takich zabiegów, zmieniły wiele w świadomości ludzi. To pierwsza taka akcja w naszym mieście. Planujemy już kolejne, rozszerzone być może na tereny wiejskie, gdzie istnieje olbrzymia potrzeba zatrzymania niekontrolowanego przyrostu psów i kotów. Do udziału w przedsięwzięciu będziemy zapraszać lekarzy z Kalisza i okolic.

O wszelkich działaniach w tym zakresie będziemy informować również na naszej stronie internetowej.