Wszystko dla zwierząt - sprawozdanie Help Animals

Jako organizacja działająca na rzecz zwierząt prezentujemy Państwu sprawozdanie z przeprowadzonych przez Help Animals zbiórek publicznych.

Dziekujemy wszystkim osobom, które wspomogły nas zarówno w formie finansowej jak i materialnej.

 

Ddddddd_article

 

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr WSSM.5022-3/09 z dnia 29.05.2009r Prezydenta Miasta Kalisza została przeprowadzona przez Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt Help Animals zbiórka publiczna, która odbyła się w okresie od 01 czerwca 2009r do dnia 31.grudnia 2009r na terenie miasta Kalisza

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 3451,98zł,
wg poniższych form zbiórki publicznej:

- datki do puszek i skarbon, w kwocie 2076,98 zł,

- sprzedaż cegiełek w kwocie, 1375,00 zł,

 

2. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : 0,00 zł,

 

3. Łączny dochód ze zbiórki publicznej 3451,98 zł.

 

4. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów
z wymienieniem wykonanych zadań:

a)
zakup karmy
kwota przeznaczona na cel – 194,86 zł,

b)
pokrycie kosztów leczenia bezdomnych zwierząt

kwota przeznaczona na cel – 3157,12 zł

c) wydanie ulotek propagujących humanitarny stosunek do zwierząt kwota przeznaczona na cel 100.00 zł.

 

Razem : 3451. 98

 

Prezes

 

Sylwester Piechowiak