Wydra z Szałego

Zwierzęta prawnie chronione ale nie w Kaliszu - czyli kto za co odpowiada

31/10/2008 18:31

Prawie dokładnie rok temu opisywaliśmy niemoc służb miejskich zaskoczonych faktem , że na jednej z ulic miasta leży potrącony przez samochód lis.

Apelowaliśmy wtedy do władz Miasta o wypracowanie stosownych procedur postępowania w takich przypadkach. Minął rok. Nic jednak nie uległo zmianie.

W dniu 28 października w godzinach rannych Help Animals zostało powiadomione ,że w miejscowości Szałe pod jednym z samochodów leży ranna wydra. Powiadomiony o powyższym fakcie Urząd Gminy w Opatówku bezskutecznie usiłował znaleźć lek. weterynarii, który pojechałby na miejsce zdarzenia. Lekarz z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii stwierdził ,że kompetentnym do załatwienia tej sprawy jest Wójt Gminy Opatówek.. Powiadomiono Nadleśnictwo , które na miejsce wypadku zgodziło się przysłać łowczego , ten jednak bez pomocy lek. weterynarii nie był w stanie nic zrobić. Pomocy udzieliła dopiero Straż Pożarna. Przyjechali na miejsce, wyciągnęli zwierze spod samochodu. Niestety było już martwe. Być może przeżyłoby , gdyby w porę przyszła pomoc . Wydra jest zwierzęciem prawnie chronionym na terenie Polski ale nie w Kaliszu.

Niestety na tą pomoc czekano ponad 2 godziny Tyle czasu zajęło bowiem znalezienie podmiotu władnego do interwencji w takich przypadkach.

Wnioski z przedstawionego zdarzenia nasuwają się same. Służby Miejskie nie są przygotowane do tego typu działań. W Kaliszu była to tylko wydra. Pamiętamy jednak wydarzenia , które miały miejsce w Polsce , gdzie akcja ratowania zwierzęcia na skutek braku odpowiednich procedur zakończyła się tragicznie. Zginął człowiek.Nie będziemy czekać do następnego wypadku. Apelujemy do Prezydenta Miasta o zlecenie przygotowania przez służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo w porozumieniu z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii odpowiednich procedur postępowania w takich przypadkach. Tu nie czas i miejsce na improwizację. Mieszkańcy Miasta muszą wiedzieć gdzie i do kogo zwracać sie o pomoc w takich sytuacjach a wyspecjalizowane służby muszą działać szybko i profesjonalnie.