Zbiórki publiczne sprawozdanie za rok 2012

Kalisz, dnia  31.01.2013r

Wydział Spraw Społecznyvh I Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu

62-800 Kalisz

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ


Informuję, że na podstawie pozwolenia nr WSSM. 5311.6.2012 z dnia 27 marca 2012r Prezydenta Miasta Kalisza , Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy Dla Zwierząt Help Animals przeprowadziło  zbiórkę publiczną, która odbyła się w  okresie od 
30 marca 2012r do 31 grudnia 2012r


1.Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie:  1086, 74 zł

wg poniższych form zbiórki publicznej :

- datki do puszek i skarbon, w kwocie  1086,74 zł


2.  Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki :  0,00 zł,

3.  Łączny dochód ze zbiórki publicznej   1086,74 zł

4. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów
z wymienieniem wykonanych zadań:

Całą uzyskaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów  leczenia i sterylizacji bezdomnych zwierząt .

Prezes Stowarzyszenia  Help Animals
SylwesterPiechowiak