Znieczulica w Kożminku

Stowarzyszenie Help Animals

27/02/2012 20:35

W dniu 27 lutego br. mieszkańcy miejscowości Rogal gm. Kożminek powiadomili urzędników gminy, że przy szosie leży pies najprawdopodobniej potrącony przez samochód. Pies żył, z trudem podnosił głowę. Czekał na pomoc. Była godz. 8.30 . Niestety urzędnicy do godz. 12.00 nie potrafili zapewnić psu pomocy weterynaryjnej. Pies leżał i cierpiał.
Podjęliśmy interwencję. Lekarz z Kożminka- odmowa przyjazdu bo akurat jest w ubojni zwierząt.
Pomocy udzieliła lek. wet. Pani Haładyn Agata z Liskowa. Dziękujemy.
Pies miał złamany kręgosłup. Konieczna była eutanazja. Skróciliśmy cierpienia zwierzęciu. Gdybyśmy czekali dalej na reakcję Gminy pies w
strasznych boleściach konałby przez kilka dni.
Przypominamy po raz ostatni urzędnikom gminnym, że art.11a ustawy o ochronie zwierząt obliguje do zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
Stowarzyszenie nasze nie będzie przyglądać się bezczynnie lekceważeniu przez pracowników gmin obowiązków wynikających chociażby tylko z ustawy nie mówiąc już o zwykłym ludzkim odruchu. Na szczęście polskie prawo przewiduje odpowiedzialność karną za tzw. przestępstwa urzędnicze.

1_article