Znów strzały na osiedlu Winiary

W dniu 22.07.2014 r. wolontariuszka Stowarzyszenia na terenie swojej posesji znalazła rannego ptaka – sierpówkę (synogarlica turecka) – na terenie Polski gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową. Ze względu na to, że mieszkańcy posesji dokarmiają dzikie ptaki, ranny ptak należał prawdopodobnie do stada zamieszkującego teren. Na wysokości tzw. wola ptak miał zaschniętą ropę, która utworzyła twardą narośl. Podjęto leczenie zwierzęcia, które pozostawało pod opieką wolontariuszki.

W dniu 25.07.2014 r. wskutek pogarszającego się stanu zdrowia ptaka (trudności z oddychaniem, pobieraniem pokarmu i wody) patrol Straży zwierząt udał się do lekarza weterynarii, specjalizującego się w ptakach. Po oględzinach weterynarz stwierdził, że zwierzę zostało postrzelone z wiatrówki, a śrut nadal tkwi w ciele. Weterynarz określił czasookres powstania rany na ok. 2 tygodnie. Rana pokryła się ropą i stąd pojawiła się narośl. Po usunięciu skorupy zaschniętej ropy można było zauważyć tkwiący w ciele zwierzęcia śrut.

Szkody wyrządzone przez śrut były tak poważne, że zwierzę należało poddać eutanazji. Zabezpieczono wyciągnięty z rany śrut. Od blisko miesiąca w okolicach posesji można słyszeć odgłosy wystrzałów, charakterystycznych dla tzw. wiatrówki. Jest to kolejny przypadek postrzelenia zwierzęcia z broni pneumatycznej. Wszystkie przypadki postrzału miały miejsce w pobliżu Osiedla Winiary.

 

Article wp 20140725 003